เกี่ยวกับเรา

 โรงเรียน สอนขับรถ ไอไดรฟ์@รังสิต เป็นโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก เพื่อทำการเรียนการ สอนขับรถ และสามารถอบรมต่ออายุใบขับขี่ที่โรงเรียน  โดยไม่ต้องไปทำการสอบหรืออบรมที่ขนส่ง หลักสูตรที่เปิดสอนมีทั้ง การขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือ รถมอไซด์ รถเพื่อการขนส่ง ท2 ท3 เปิดสอนทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งสอบใบขับขี่ ได้ ในที่เดียวกัน มีครูฝึกสอนทั้งชาย และหญิง ที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการสอน ที่ผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาติจากกรมฯอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนขับรถอย่างสมบูรณ์ เมื่อนักเรียนเรียนจนครบหลักสูตรทีกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดไว้   ได้ทำการสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและปฎฺิบัติ  ทางโรงเรียนจะออกใบรับรอง เพื่อนำไปเป็นหลักฐาน ในการขอรับใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ นักเรียนสามารถนำความรู้ และทักษะในการขับรถยนต์ ไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย  ทางโรงเรียนมีหลักสูตรการขับรถยนต์สำหรับบุคคลทั่วไป และหลักสูตรการสอนขับรถยนต์สำหรับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อให้ทางโรงเรียนจัดกลุ่มเฉพาะให้กับองค์กรหรือหน่วยงานเฉพาะของท่านได้ ทางโรงเรียนมีห้องเรียนและห้องอบรมเป็นห้องปรับอากาศขนาดใหญ่สามารถรองรับผู้อบรมได้สูงสุดถึง 120-150 คน มีการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานที่กรมฯกำหนด  โดยมีวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนดังนี้


1.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะการขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้อง

2.ให้ความรู้เรื่องกฎจราจรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถยนต์ ปฎิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้องเคร่งครัด เพื่อการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง


                                                                           3.เรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหารถยนต์เบื้องต้น

                                                                          4.สร้างเสริมวินัย และปลูกฝังมารยาทในการขับรถยนต์ที่ดี มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง และมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน  

สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ติดถนนพหลโยธิน การเดินทางสะดวก ใกล้กับฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต นอกจากนี้บรรยากาศของโรงเรียนยังร่มรื่น มีสนามฝึกหัดขับจำลองบรรยากาศเหมือนสภาพจริงเพื่อใช้ในการฝึกหัดขับรถยนต์ และใช้เป็นสนามสำหรับสอบใบขับขี่ ทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับสนามสอบ รถยนต์ที่ใช้ในการสอนเป็นรถใหม่ มีอุปกรณ์ครบครันสะดวกและปลอดภัย นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีบริการ ห้องสัมนาให้เช่า สามารถจุคนได้สูงสุด 150 คน ดูแผนที่คลิกที่นี่

Visitors: 331,727