หลักสูตรต่างๆ ของไอไดรฟ์

รร.ไอไดรฟ์@รังสิต  มีหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ได้รับอนุญาตจากกรมฯ ดังนี้ 

1. หลักสูตรการขับรถยนต์

2. หลักสูตรการขับรถจักรยานยนต์ 

3. หลักสูตรการขับรถเพื่อการขนส่ง ท2 ท 3

 

Visitors: 331,725