หลักสูตรต่างๆ ของไอไดรฟ์

โรงเรียนไอไดรฟ์@รังสิต เป็นศูนย์สอบ ใบขับขี่ โดยกรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง ผู้เรียนลงเรียนและสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนได้เลย ไม่ต้องจองคิวไปสอบที่กรมฯขนส่งอีกต่อไป มีสนามฝึกขับที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นสนามสอบ ผู้เรียนจึงมีความคุ้นเคย สถานที่สอบตั้งแต่ตอนเรียน ช่วยให้เกิดความชำนาญตอนที่ทำการสอบภาคปฎิบัติจริง  ที่โรงเรียน มีครูผู้หญิงและครูผู้ชาย ที่มีประสบการณ์สูง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอนจากกรมขนส่งทางบก มีบัตรครูผู้สอบอย่างถูกต้องตามระเบียบของกรม

Visitors: 50,247