หลักสูตรเสริมทักษะการขับรถยนต์เพิ่มเติม ค่าเรียน 3,000 บาท

การฝึกภาคปฏิบัติ รวม 6 ชั่วโมง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เป็นการเรียนตัวต่อตัว ออกแบบเนื้อหาตามความต้องการของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะที่ต้องการได้อย่างเต็มที่ เช่น ติวท่าสอบเพื่อให้ผู้เรียนใช้ไปสอบที่กรมการขนส่งทางบกเอง, สอนการขับเพื่อให้เกิดความชำนาญเพิ่มเติมหลังได้ใบขับขี่แล้ว, สอนเทคนิกการถอยจอดรถในที่แคบหรือที่จอดรถตามสถานที่ต่างๆ เป็นต้น

Visitors: 328,156