หลักสูตรเสริมทักษะการขับรถจักรยานยนต์ เพิ่มเติม

เป็นการเรียนเสริมทักษะตามที่ต้องการของผู้เรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง เช่น ติวท่าสอบเพื่อให้ผู้เรียนใช้ไปสอบที่กรมการขนส่งทางบกเอง, สอนการขับขี่เพื่อให้เกิดความชำนาญเพิ่มเติมทั้งก่อนและหลังได้ใบขับขี่แล้ว เป็นต้น

ค่าเรียนสำหรับรถขนาดเล็ก (ไม่เกิน 125 CC)

2 ชั่วโมง 700 บาท (ไม่รวมรถ)

10 ชั่วโมง 3,000 บาท (ไม่รวมรถ)

Visitors: 331,725