หลักสูตรอบรมการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท คำกล่าวนี้ เชื่อได้ว่าเป็นจริง แต่คงไม่มีใครที่สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ 100% หลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ หรือ #defensivedriving เป็นการจัดทำขึ้นจาก การวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริง ประเมินสถานะการณ์และสาเหตุ นำมาประมวลผลหาวิธีการที่จะช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา การลงมือปฎิบัติจริง ช่วยเพิ่ม/เสริมสร้าง ทักษะในการวิเคราะห์คาดการณ์สถานะการณ์ที่จะเป็นความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสีย

Visitors: 331,725