ภาพกิจกรรม

 ภาพการเรียนการสอนรถจักรยานยนต์ 

 ภาพการเรียนการสอนรถยนต์ 
กรุ ภาพการเรียนการสอนรถเพื่อการขนส่ง ท2 ท3
ขอบคุณนักเรียนที่ไว้วางใจมาเรียนที่โรงเรียนของเรา

ภาพบรรยากาศ การเรียนการสอนในโรงเรียน ไอไดรฟ์@รังสิต

 

Visitors: 34,784