ภาพกิจกรรม

 ภาพการเรียนการสอนรถยนต์ 

 ภาพการเรียนการสอนรถจักรยานยนต์ 

 ภาพการเรียนการสอนรถเพื่อการขนส่ง ท2 ท3

ขอบคุณนักเรียนที่ไว้วางใจมาเรียนที่โรงเรียนของเรา

Visitors: 72,894