สาระน่ารู้/บทความน่าสนใจ

"เมื่อโลกเปลี่ยนเราจึงต้องเปลี่ยน"

เมื่อแนวโน้ม logistics ขยายตัวมากขึ้น ประเทศก็มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งการก่อสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น  เกิดการจ้างงานในท้องที่ ที่เป็นจุดศูนย์รวมของการค้า ตามหัวเมืองใหญ่ๆ เพื่อรองรับ การเติบโตนี้ เกิดการจ้างงานที่มากขึ้น โดยเฉพาะในสายงานการขนส่ง หากคุณเบื่อที่จะทำงานเดิมๆ ที่ต้องอยู่กับที่ ลองมองหาเส้นทางเดินใหม่ การสายอาชีพใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับตัวเอง

อันนี้เป็นเหตุผลที่ทำไม ต้องเรียนรู้มากขึ้น  จากเดิมเคยขับรถยนต์รับส่งผู้คน ก็มาหาความรู้เพิ่มหาที่ สอนขับรถบรรทุก หรือจากรถบรรทุก ท.2 เริ่มศึกษาหาความรู้ต่อยอดไป เรียนขับรถพ่วง ท.3 การลงทุนในการเรียนรู้ สิ่งที่ได้กลับมาก็คือความรู้ ที่จะติดตัวคุณไปตลอด การเพิ่มทักษะก็คือการเพิ่มโอกาส ให้กับตัวเอง

 

จากเหตุผลดังกล่าวนี้ หลายคนที่อยู่ในสายพลขับ รถขนส่ง มองเห็นช่องทาง และโอกาสอันนี้ ก็เริ่มขยับตัวหา ช่องในการเพิ่มความรู้ จากคนที่ขับรถยนต์ รถกระบะ ก็มองหาที่  สอนขับรถบรรทุก เพื่อเรียนขับรถ และเพิ่มทักษะการขับขี่ ส่วนคนที่ขับรถบรรทุกเป็นอยู่แล้ว  ก็มองหาที่ สอนขับรถพ่วง หรือเรียกว่า หลักสูตรการ เรียนขับรถเพื่อการขนส่ง ท3 หรือเรียกสั้นๆว่า เรียนขับรถพ่วง การขยับขึ้นมา เรียนขับรถ ท3 คุณก็จะได้มีโอกาสหางานได้มากขึ้น จากข้อมูลที่ได้มา  หลายคนที่มาเรียนกับโรงเรียนต่างก็ให้เหตุผลที่หลากหลาย บางคนบอกเราว่า บริษัทที่ทำงานอยู่เ ปลี่ยนจากรถบรรทุกเป็นรถพ่วงเพื่อลดต้นทุนการขนส่งของบริษัท เพราะยอดขายที่มากขึ้น พนักงานก็ต้องปรับตัวขยับตามองค์กร และอีกหลายๆเหตุผล บ้างก็บอกว่า บริษัทส่งมาเรียน เพราะกฎหมายจะบังคับใช้ ระบบจีพีเอสเต็มรูปแบบ เลยมาหาที่เรียนขับรถ หรือโรงเรียนสอนขับรถ 

 

กล่าวโดยสรุปก็คือ เมื่อธุรกิจขยายตัว เราก็ต้องพัฒนาและเรียนรู้ตาม เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับตัวเอง จากเดิมขับรถบรรทุก หรือมีใบขับขี่ ท.2  ก็หาโอกาสที่จะเพิ่มหรือ ควรขยับมา เรียนขับรถ ท 3 หรือ จากขับรถกระบะอยู่ ก็ลองขยับมาลอง เรียนขับรถบรรทุก ท.2 มาเรียนมาสอบเพื่อเพิ่มศักยภาพตนเองกับเราสิครับ เพื่ออนาคตที่ดี

 

"โรงเรียนสอนขับรถ ไอไดร์ฟแอทรังสิต" เราเชี่ยวชาญและพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักเรียน ยินดีต้อนรับ ผู้ที่กำลังมองหา โรงเรียนสอนขับรถเอกชน สอนขับรถยนต์ สอนขับรถบรรทุก สอนขับรถพ่วง สอนขับรถหัวลากอนขับรถลําลูกกา สอนขับรถรังสิต ต่อใบขับขี่รังสิต สอบใบขับขี่ปทุมธานี  สอนขับรถปทุมธานี สอนขับรถล๐าลูกกา

สอบใบขับขี่รังสิต โรงเรียนสอนขับรถ สอนขับรถคลองหลวง เรียนขับรถรังสิต เรียนขับรถมอไซด์รังสิต

เรียนพร้อมใบขับขี่ โรงเรียนสอนขับรถ คลอง2 3 4

การเรียนขับรถ เชิงป้องกันอุบัตืเหตุ  (Defensive Driving)

ในการเรียนขับรถ กับโรงเรียนสอนขับรถ ไอไดรฟ์แอทรังสิต หนึ่งในหัวข้อที่ใช้ในการอบรมนักเรียนคือ การสอนขับรถ เชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องการ ขับขี่อย่างใช้สติปัญญา ซึ่งจะมีวิธีแนะแนวในเรื่องของวิธีคิด และวิเคราะห์ สถานะการณ์ต่างๆ เราจะมีภาพ วีดีโอคลิปตัวอย่างภาพอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งวิเคราะห์ สาเหตุและแนะนำนักเรียน  ซึ่งเป็นการขับขี่อย่างใช้สติปัญญา ประเมิน ใช้สติ คิด วิเคราะห์ความเสี่ยง ในข้อสอบใบขับขี่ อาจจะไม่มีหัวข้อการสอนในเรื่องนี้โดยตรง แต่ รร สอนขับรถ ไอไดรฟ์แอทรังสิต เรามองเห็นถึงประโยชน์ ในการสอน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร เรียนขับรถยนต์ เรียนขับมอไซด์ เรียนขับรถบรรทุกเพื่อการขนส่ง ท2 ท3 เราจะเพิ่มเนื้อหาที่จำเป็นนี้เข้าไปใน หลักสูตรสอนขับรถ ทุกประเภท

  1. คาดคะเนล่วงหน้าว่า  "อาจจะ" เกิดอันตรายได้  ทุกขณะที่คุณใช้รถใช้ถนนถ้าคุณ หรือผู้ร่วมใช้ทางประมาท ซึ่งเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุมากมายที่ตามมา ให้ รู้จักการประเมินสถานะการณ์ หรือ คาดคะเน ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา  ตัวอย่างเช่น มีคนกำลังจะข้ามถนน โดยที่รถเมล์จอดอยู่ที่ป้ายรถเมล์ และบังคนข้ามถนน เราคงจะไม่ได้คิดว่าจะมีคนข้าม เราก็อาจขับรถมาด้วยความเร็วปกติ แต่ถ้าเราคาดคะเนว่า "อาจจะ" มีคนวิ่งออกมา เราก็อาจจะชะลอรถ และมอง การคาดคะเนล่วงหน้าอย่างระมัดระวัง และเตรียมพร้อมเสมอ เรียกว่าการขับแบบ "อาจจะ" การขับแบบคิดเอาความสะดวกของตนเองเป็นหลัก เรียกว่า การขับแบบ "คงจะ"
  2. การที่มองไม่เห็น ไม่ได้แปลว่า ข้างหน้าไม่มีอะไร จากตัวอย่างที่แล้ว ถ้าลองฟังเหตุผลของ การขับรถของผู้ขับขี่ ที่ได้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ชนคนข้ามถนน จะได้ยินว่า "ขับรถอยู่ดีๆ ก็มีคนโผล่มาจากไหนไม่รู้ เบรคไม่ทัน" จากคำตอบนี้ แสดงให้เห็นว่าการขับรถของท่านนี้ ไม่ได้ตระหนัก ถึงสาเหตุที่แท้จริง ที่ตนเองไม่ได้คาดคะเน ล่วงหน้าถึงอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นได้ ครูก็จะ สอนการขับรถ อย่างมีสติ คอยประเมินสถานการณ์ ต่างๆ รอบๆ ตัว ในสิ่งที่มองไม่เห็น เช่น  "อาจจะ" มีคนวิ่งออกมา เราต้องลดความเร็ว การเรียนขับรถ แบบมีภาพจำลอง จะช่วยให้นักเรียน จดจำและคิดตามได้ดี

 

การขับรถอย่างปลอดภัยบนทางด่วน

การขับรถบนทางด่วนมีความสะดวกที่ทำให้การเดินทางสามารถทำได้ในเวลารวดเร็วแต่ในบางเวลาอาจจะไม่สามารถกระทำได้เช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันผู้ขับรถยนต์ ต้องควรทราบในข้อจำกัดและข้อควรระมัดระวังในการใช้เส้นทางบนทางด่วนว่ามีอะไรบ้าง เพราะบนทางด่วนได้รับการ

ออกแบบมาเพื่อให้ใช้อัตราความเร็วค่อนข้างสูงและเกิดความปลอดภัยได้มากกว่าถนน

ทางธรรมดา สามารถตรวจสอบได้จากการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเทียบกับทางถนนธรรมดาแล้วนั้น 

การขับขี่บนทางด่วนอาจจะมีอัตราการเกิดเหตุการณ์ต่างกันในลักษณะที่สามารถใช้ความเร็วได้

สูงกว่าดังนั้นอุบัตืเหตุจะทำให้บาดเจ็บสาหัสมากกว่าและการเสียชีวิตมักจะสูงกว่าบนถนนธรรมดา ดังนั้นจึงมีข้อห้ามและข้อควรระวังซึ่งผุ้ขับขี่รถยนต์จะต้องทราบอย่างยิ่ง  ได้แก่

ผู้ขับขี่รถยนต์ควรมีใบขับขึ่ที่ตรงกับประเภทของรถที่ใช้ขับขี่

ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องมีสภาพพร้อมทั้งทางร่างกายและสภาพจิตใจ โดยเฉพาะบนทางด่วนไม่ควรขับขี่ในขณะที่ไม่พร้อมเช่นเกิดการเจ็บป่วยหรือมีสภาพร่างกายที่ต้องพร้อม ในการขับขี่บนทางด่วนถ้ามีร่างกายที่ไม่พร้อมไม่ควรใช้บริการขับขี่บนทางด่วน

ผู้ขับขี่รถยนต์องมีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์และมีความรู้ในเรื่องของกฎการจราจรและความรู้เรื่องของป้ายเครื่องหมายต่างๆ สัญญาณเตือนของป้ายต่างๆ ดังนั้นข้อควรทราบคือ

ผู้ฝึกหัดไม่ควรใช้บริการการขับขี่บนทางด่วน

ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องทราบดีว่าบนทางด่วนนั้นห้ามจอดรถ จะอนุญาติเฉพาะ กรณีฉุกเฉินเท่านั้น

ในกรณีของประเภทรถ มีการห้ามรถยนต์บางประเภทใช้บนทางด่วน

และที่สำคัญผู้ขับขี่รถยนต์คสรขับขี่รถยนต์ที่มีสภาพร้อมและมีความปอดภัยในการขับขี่บนทางด่วน

ในโอกาสต่อไปจะขอนำข้อมูลในการใช้รถยนต์บนทางด่วนว่ามีข้อห้ามและควรตรวจสอบสิ่งใดบ้างก่อนนำรถมาใช้บนทางด่วน

 

Visitors: 331,727