อบรมการขับรถจักรยานยนต์15ชม เพื่อสอบใบขับขี่ ค่าเรียน 1,000 บาท

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่มีทักษะการขับรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซด์อยู่แล้ว  หลักสูตรนี้มีชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงดังนี้

ภาคทฤษฎีใช้เวลาเรียนรวม 5 ชั่วโมง เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนประกอบด้วย

  • ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฏหมายว่าด้วยรถยนต์และกฏหมายที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
  • ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการขับขี่ มารยาทและหลักพื้นฐานการขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
  • ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมรถไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

ภาคปฎิบัติใช้เวลาเรียนรวม 10 ชั่วโมง เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนแบ่งเป็นดังนี้

การแนะนำความรู้พื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซด์ ใช้เวลาในการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากเรียน คือ การเตรียมตัวก่อนขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถมอไซด์ การควบคุมรถในขณะเคลื่อนที่และไม่เคลื่อนที่ การออกตัว และการเร่งเครื่องยนต์ ใช้ความเร็ว เพิ่มความเร็ว การเปลี่ยนเกียร์ แนะนำการเบรก (ตอนที่1) และการควบคุมความเร็วให้เหมาะสม ร่ะยะเบรคที่ควรใช้ การขับขี่โดยปฏิบัติตามกฏหมาย การรู้จักป้ายสัญญลักษณ์จราจร

การฝึกหัดขับขี่ตามท่าฝึกต่างๆ ที่ใช้ในการสอบใบขับขี่จักรยานยนต์ การสอบใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ใช้เวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนคือ การทรงตัวที่ความเร็วต่ำบนไม้กระดาน เทคนิคการเบรค การขับขี่เมื่อมีคนซ้อนท้ายการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าทางโค้งรูปตัวเอส(S) หรือทางโค้งรูปเลขแปด(8) การควบคุมการใช้คันเร่ง การทรงตัวบนทางคดเคี้ยว การหลบหลีกที่มีสิ่งกีดขวาง การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ทรงตัวบนลูกระนาด การขับขี่และการจอดรถบนทางลาดชันหรือสะพาน 

Visitors: 331,732